نفس

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست اما نفســم میگیـرد در هــوایـی که نفسهــای تــو نیسـت!
/ 1 نظر / 16 بازدید
خرداد 92
2 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
2 پست