001

اون روزها که تکراری بود روزهام اینجا مینوشتم...

از اتفاقایی که شاید به من هم ربطی نداشت اصلا... ولی باید یک دغدغه هایی رو مال خودم میکردم... دغدغه چرخ چهار گوش مملکت هم شاید یکی از اونها بود...

الان هم روزمرگی هام یا خیلی شخصی اند یا خیلی تکراری...

نمیدونم...

شاید دوباره اینجا نوشتم...

شاید...

خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم

شاید بیام دوباره...

شاید!

/ 0 نظر / 18 بازدید